ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 03/12/17 סקירה שבועית 1.12.17
לכולם שלום, לוח הפרים ישלח להדפסה בשבוע הבא. בעקבות זה יהיו מספר תאריכים המלווים את פרסום הלוח והמתוארים בסקירה. לוח הפרים החדש יחל את פעולתו ברפתות ביום רביעי ה-13 לדצמבר. דוח ג'ורג' – דוח המתאר את השפעות גורמים שונים על אחוזי ההתעברות. בשבועות הקרובים, המזריעים יקבלו את מדדי הפוריות הרגילים ובנוסף את התוצאות מדו"ח ג'ורג' שלהם בצורה אישית. בסקירה תיאור של שישה גורמים נוספים המשפיעים על אחוז ההתעברות: מספר ההזרעה אזור גיאוגרפי חודשי השנה ימים מהמלטה-ימי מנוחה אופן המלטה מקור הזרמה (מקומית או מחו"ל) בסקירה טבלאות והסברים לכל גורם.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ