ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 26/11/17 סקירה שבועית 24.11.17
לכולם שלום, כנס מדעי הבקר - כבכל שנה, ציבור רחב של רפתנים מנצל את שלושת ימיי הכנס ל: • שמיעת הרצאות מקצועיות • מפגש חברתי ואירועים חברתיים • ביקור בביתני המציגים • מנוחה • חוקרים צעירים ומבוגרים בחשיפה ישירה עם השטח השנה התקבצו כ-1,200 אנשים, עדות למעמד חזק והמשכיות של 29 פעמים כינוסים מדעיים. בסקירה, מעט מהרשמים זרמה ממוינת – פרסמנו את זרמת הפרים בכנס לחורף 2018. אנשים רבים התעניינו ולקחו לביתם את הפליירים שחולקו בביתן שלנו. מחיר מנת הזרע לא השתנה משנה שעבר, ועומד על 160 ₪ (לכל הפרים אותו המחיר). מחיר זה, הוא בנוסף למחירי ההזרעה הנקובים להזרעה ראשונה או שנייה ומעלה. השנה, נתנו דגש רב יותר לפרים נבחנים בחו"ל או בארץ, שמהימנותם גבוהה יותר, לעומת פרי ג'נומיק. הגדיל לעשות, קבריולט, שיש לו בנות בישראל, והוא למעשה בעל קריטריון של פר נבחן ישראלי. החמ"מ שלו 619 ומהימנותו עלתה ל-88%. את ההזמנות יש לשלוח , על הטופס, בחזרה למייל של קרן: keren@sion-israel.com הפליירים שחולקו בכנס, חולקו גם לתאי המזריעים Wholesale fake watches UK here are at affordable prices.
2023 UK best replica watches can be found here.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ