ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 03/07/17 סקירה שבועית 30.6.17
לכולם שלום, מחצית פעילותו של לוח הפרים אחרינו וזה הזמן לבחון את פיזור ההזרעות ברפתות. בסקירה מספרים המסכמים את ההזרעות (כולל כפולות) ללא הפסילות מה-20 לאפריל עד היום. כמו כן, שיאון מרחיבה את עסקי היצוא של הזרמה עד מדינה רחוקה מאוד – פאפא ניו גינאה. תמונות ורשמים ראשונים של ריקי שמדריך שם, בסקירה
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ