ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 18/06/17 סקירה שבועית 16.6.17
לכולם שלום, בכלל הרפתנים, ישנם אנשים המובילים את המערכת ובכך, משפיעים יותר, על הישגי המערכת הקיימת. בעת האחרונה, נפרדנו משני חברים שהיו כאלה: מובילים, משפיעים, מכריעים ובעיקר נמצאים יום יום ברפת. יואב צור ואלון קמה, זיכרונם לברכה – שני ענקים שנפרדו מאתנו, טרם עת, ממחלה אכזרית. פעילים מרכזיים של ענף הרפת, שהתמודדו תמיד בחזית האתגרים שניצבו לענף כולו. שניהם היו רפתנים בנפשם ובגופם הסקירה הפעם היא לזכרם שבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ