ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 15/01/17 סקירה מקצועית 12.1.17
לכולם שלום, הסקירה מציגה את כל הפעילות המקצועית לשנת 2016 במספר היבטים: עגלים פרייה ומעבדה ג'נומיק הזרעות ופוריות איכות הזרע יצוא היא מלווה בטבלאות ואיורים המשקפים את היקף הפעילות ותוצאותיה. ניתן לומר ששנת 2016 הייתה שנת פעילות ענפה בהיבט המקצועי.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ