ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 05/01/17 מחירון הזרעות לשנת 2017
בתכנית העבודה לשנת 2017 שאושרה ע"י הדירקטוריון, הוצגה רמת התייעלות בהוצאות החברה ושמירה על רמת ההכנסות דומה ל – 2016 המאפשרות לנו לשמור על רמת המחירים, של 2016 ואף להוזיל את החיוב בגין פסולות ב – 5 ₪. מצורף קובץ מחירון 2017
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ