ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 11/09/16 סקירה מקצועית 9.9.16
כמות ההזרעות מינואר ועד אוגוסט. השלוחה שתרמה לגידול ההזרעות הראשונות במהלך חודשי האביב היא המבכירות ולא העגלות. זרמות פרי חו"ל. בעקבות שיטפון של הצעות מזרמות המגיעות מעבר לים – רגע לעצור ולקרוא. הערכים של היום, הם ברוב המקרים ערכים שונים בעתיד. לעיתים המרחק בין ההבטחה של "מספרים יפים" למציאות הכואבת...מבחן הפרים בישראל, הוא גדול. בסקירה, מקצת מההסברים. גם כך היא ארוכה, אולם בייחוד בשל הטבלאות הרבות.....
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ