ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 04/08/16 סקירה מקצועית 29.7.16
מבחן הפרים הסתיים ואנו בזמן בחירת הפרים ללוח הפרים הבא. ביום ראשון ה-31 ליולי, תתקיים ישיבה בנושא לוח הפרים מתוך שאיפה לפרסמו באמצע אוגוסט. תאריך מדויק לפרסום והורדת הקבצים הגנטים החדשים ברפתות, יפורסם במשך השבוע הבא, באתר שיאון ובאתר ההתאחדות, לכולם. ועדת טיפוח-ספר העדר התכנסה בשבוע שעבר ודנה במהלכים המתגבשים לניהול מערכת הטיפוח בעידן הג'נומיק. ציטוט מדבריי המציגים בוועדה (ענת, אפרים ואנוכי), נמצאים בסקירה. בסיום, גם פרסום ההחלטות האופרטיביות ורשימת העגלים שאושרו/נפסלו בוועדה.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ