ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 05/06/16 סקירה מקצועית שבועית 3.6.16
בסקירה השבוע: האם התכנון והביצוע בשימוש זרמת הפרים בלוח, דומים? מה מידת השימוש בפרי הג'נומיק הנמצאים בלוח וכאלו שאינם נמצאים בלוח? האם מדיניות השימוש בפרים צעירים תשתנה? לשאלות אלו וכלל התהליך שמערכת הטיפוח עוברת בשימוש בפרים צעירים-ג'נומיק, הסברים מפורטים בתוספת איורים וטבלאות בנוסף, לכל הדורש, טבלה של זרמת פרים הנמצאת בשיאון, המורישה את הגן האדום ליצירת פרות אדום לבן,
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ