ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 27/03/16 סקירה מקצועית שבועית 25.3.16
ישיבה ראשונה בנושא לוח הפרים החדש המגיע תמיד בעקבות מבחן הפרים, העלתה פרים נבחנים רבים חדשים שחלקם יופיע בלוח הפרים החדש. קבוצת פרי הג'נומיק תוחלף בקבוצה חדשה. בסקירה, לוחות זמנים לפרסום לוח הפרים. שינויי הבסיס הגנטי מתרחש אחת לחמש שנים. אנו עוברים לבסיס חדש – שנת 2010. ההתקדמות הגנטית לפי אפרים עזרא ויהודה וולר. פורים – חג של תחפושות ומשלוחי מנות. גם בשיאון היה פורים – עדות לכך בסקירה
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ