ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 13/03/16 סקירה מקצועית שבועית 11.3.16
בעקבות ההחלטה בוועדת טיפוח, לעבור לשיטת הג'נומיק, שבה העגלים נסרקים בסמנים גנטים למציאת תכונותיהם, הגדלנו את מכסת העתודות מ-300 ל-1,000. מאוכלוסיית עתודות זו נאסוף כ-400 עגלים שכולם יעברו דגימות DNA וסריקת הסמנים הגנטיים לתכונותיהם. ועדת טיפוח תחליט על בחירת 40 עגלים ג'נומים מצטיינים, מקווי דם שונים, מכלל אוכלוסיית ה-400. איך משתלטים על מערך נתונים של פרות ועגלים כל כך נרחב, ועדיין להכין את הנתונים המקצועיים והמהימנים ביותר לאישור העגלים הנכנסים לשערי שיאון? הסקירה מפרטת את תכנת השידוך כפי שפותחה פרטנית לעתודות ובחירת הפרים. התכנה עוזרת גם לניהול ובקרה של המערכת. התכנה פותחה בשיתוף פעולה עם ספר העדר ועל כך תודתנו. With Swiss reliable movements, AAA UK replica omega watches have high quality.
Perfect quality rolex replica watches UK are cheap online for men and women.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ