ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 31/01/16 סקירה מקצועית שבועית 29.1.16
המלטה תקינה או המלטה קשה – אירועים שהרפתנים חווים "וזוכרים". תגובות להמלטות קשות אנו מקבלים ומנסים ללמוד האם האירוע הוא מקומי או אירוע ארצי. בסקירה, פרסום התוצאות של פרים שהומלצו לעגלות. בנוסף, מצב עדכני של זרמות ממוינות לעגלות בברכת שבת שלום,
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ