ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 15/12/15 סקירה מקצועית שבועית 11.12.15
לכולם שלום, עיקריי הסקירה הם: • תאור מעמד מרגש שהתרחש השבוע – פגישה אזורית לכבודו של אלכס רוזנר • לוח הפרים – לו"ז, חלוקת הזרמה והתחלת השימוש בה. הלוח מצורף לסקירה כתמונה (רצוי להגדיל על המסך כדי לקרוא) • פגישה מקצועית באייל – יום שלישי ה-15 לדצמבר, שעה 16:30
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ