ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 10/05/15 סקירה שבועית 8.5.15
אנו מתקרבים לסיום לוח הפרים, וישיבה ראשונה בנושא המבחן החדש ולוח הפרים העתידי, התקיימה השבוע. פרטים על כך בסקירה. בעקבות כל מבחן, מוציא ספר העדר גם את דוח ג'ורג' המסביר את השפעת הגורמים השונים על הפוריות. הפעם מתמקדת הסקירה בנושא העגלות. כמות ההזרעות והפסילות לחודש אפריל מתוארת בסקירה. נראה שבסיכום ארבעת החודשים הראשונים של השנה, לא היו שינויים בכמות ההזרעות הראשונות, לעומת פער שלילי שנפתח בחודשיים הראשונים של השנה בהזרעות 2 ו-2+.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ