ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 03/05/15 סקירה מקצועית 1.5.15
תקופת סיכומי הפוריות, והפעם שנת 2014 לעומת 2013 ו2012. מעבר לממוצעים פשוטים יש גם התפלגויות ומשקים הנמצאים ברבעים העליונים והתחתונים. השבוע גם היינו עסוקים מאוד בתערוכת אגריטך ופגישות עם משלחות ואנשים – פנים ליצוא. בסוף הסקירה, קצת על זמנים של בין לבין.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ