ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 22/02/15 סקירה מקצועית שבועית 20.2.15
סיכום אחוזי ההתעברות מתקדם לסיום שנת 2014. בסקירה, סיכום כולל עד אוקטובר ותוצאות חלקיות עד נובמבר. כמות ההזרעות ירדה בחודש ינואר ואיור והסבר בנושא, בסקירה. לסיום, חלק מהתמונות שנשלחו על ידיי המזריעים השונים – אווירת השלג בעבודה
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ