ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 04/05/14 סקירה מקצועית שבועית 2.5.14

בסקירה הסברים על שימוש בפרי החו"ל. חלקם בתשלום וחלקם לבחינה כפר צעיר ללא תשלום.

בנוסף, פרק מעבודת צוות העוברים בערבה.

מבחן הפרים לקראת סיום ומיד לאחר החג, נוכל לראות ולעדכן על הפרים שלא יהיו במיכלי המזריע בחצי השנה הקרובה. להערכתי, לקראת סוף חודש מאי-תחילת חודש יוני, יהיה פרסום לוח הפרים.

לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ