ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 21/03/14 סקירה מקצועית שבועית 21.3.14

עיתון ההולשטיין אינטרנשיונל, הוא עיתון בין לאומי הסוקר בעיקרו את גזע ההולשטיין.

עיקרה של הסקירה הוא תוצאות הג'נומיק במשקפיו של עורך העיתון. מעניין לקרוא איך המהלך הזה מתקבל בעולם.

 

היזהרו מצילומים, הוא חלק נוסף בסקירה – דיווח משקרה ברפת חפר

 

וכמובן בסוף... אנחנו על המפה – קצת מפרשת "פרה" הנקראת בסוף שבוע זה.

 

מצורפת המצגת של שייקה דרורי – משולחן המנכ"ל הפורש: צילום מצב על משק החלב והפעם לא בצד הגנטי.

כמוכן מצרף קובץ המתאר את סיכום "שולחן מרכזי המזון" – שינויי המציאות לאחר גשמי הברכה (הצלה) של השבוע הקודם. מעניין לקרוא איך אולי יראו הדברים ברכיב כלכלי כזה משמעותי בשנה הבאה.

 

בברכת שבת שלום,

יואל

לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ