ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/02/14 סקירה מקצועית שבועית 7.2.14

סוף שבוע, ואנו עם הסקירה המקצועית.

 

ü      הנחיות להזרעות ווינס. חוזר להזרעות בתור פר לעגלות. הזרעות ראשונות ולעגלות בלבד.

ü      דיווח על פרים נוספים לעגלות – דו"ח ההמלטות

ü      פוריות לפי חודשי השנה

ü      מספר ההזרעות ועבודת המזריע במשקים – השוואה בין חודשי השנה

לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ