ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 07/09/13 סקירה מקצועית שבועית 6.9.13

שנה טובה,

סקירה על ביצועי פוריות טובים ומספר הזרעות נמוך.

בסקירה גם הערה חשובה על רישום ההזרעה במסופון ובכרטיס

ואופן המלטה משתפר של וויסדום, פטיט ומסז'

 

שתהיה לכולנו שנה טובה, בריאה ופוריה

 

לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ