ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 15/08/13 סקירה מקצועית שבועית 9.8.13

והפעם:

ü      הזרעות חודש יולי בירידה ואפשר לראות זאת בהשוואה לעומת שנה שעברה.

ü      באגף הטיפוח – סיימנו להמליץ לעתודות (המלטות מרץ-יולי) ןאיסוף המלטות מעניינות שלחודש אוגוסט – בסקירה מדדים מעניינים לעבודת הטיפוח

הזרעת עגלות – האם אנו יודעים לשווק נכון את הזרמות הקיימות לנו במיכלים? תשובה לכך בטבלאות שבסקירה. כמוכן, הגיעו עוד שתי זרמות מפרי חו"ל המיועדים להזרעת עגלות (30 מנות למזריע ומחליף – חלוקה ביום שני בצפון וביום שלישי בדרום
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ