ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 31/8/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 9/21/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 10/12/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 6/5/2019

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ