ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 17/2/2022
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 3/10/2022

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 3/31/2022

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 11/22/2022

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות חו"ל – ממוינות
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ