ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 5/10/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 10/26/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 11/16/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 7/10/2021

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ