ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 3/4/2021
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 4/24/2021

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 5/15/2021

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 1/6/2022

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ