ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 28/8/2023
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 9/18/2023

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 10/9/2023

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 6/1/2024

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ