ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 17/1/2023
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 2/7/2023

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 2/28/2023

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 10/22/2023

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות חו"ל – ממוינות
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ