ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 11/12/2021
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 1/1/2022

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 1/22/2022

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 9/15/2022

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ