ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
ועדות מעניינים מומלצים > שנה 2009 > ועדה מס' 34
פרות להמלצות, מיון תאריך המלטה, מפרה 820 חמ"מ ומעלה
כלל הפרות לעגלים מענינים , מיון פרים מזריעים מפרה 680 חמ"מ ומעלה
סיכום פרים שהומלצו בועדה אוקטובר 2009
סיכום עגלים מענינים והמלצות לועדה 21.10.2009
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ