ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
ועדות מעניינים מומלצים > שנה 2009 > ועדה מס' 31

הוועדה התכנסה ביום חמישי, 21 למאי, 2009 בקיסריה, בנין ההתאחדות.

השתתפו: אורן פודור, יינון דותן, דני גלעד, יצחק גל, גרשום, שחר הריס, רצ'ה, דויד בן עוזיאל, אפרים עזרא, יואל זרון

דיון על 60 פרות. המלצות לפרות מ-800 חמ"מ ומעלה בין החודשים פברואר למאי.

סימון המלטות מעניינות בפרות מ-680 חמ"מ ומעלה: 21 המלטות

סיכום הוועדה בשני קבצים מצורפים.

 

רשם: יואל

 

 

המלצות ועדה מספר 31
סיכום ועדה מספר 31
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ