ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 23/06/19 סקירה שבועית 21.6.19
הפעם,
מערכת הטיפוח המתנהלת בוועדת טיפוח ובוועדת מעניינים מומלצים. בסקירה בחינת הנתונים של שנת 2018.
נתונים אלו הוצגו בועדת טיפוח האחרונה לצד נושא חשוב נוסף – מחסור בשומן.
השינוי הגדול שחל באמצעים, בפיזור, ובכיווני הטיפוח, ניכרים בסיכום שנת 2018 לעומת שנים עברו.
התהליך עדין עובר שינויים והסיכום מצביע על התוצרים ועל השיפורים שיש לבצע בעתיד.
מערכת זו תלויה במספר רב של גורמים ואנשים:
 הגורמים המקצועיים בשיאון
 הגורמים המקצועיים בספר העדר
 ועדת מעניינים מומלצים
 ועדת טיפוח
 זרמה מחו"ל ומישראל, בדיקת איכות הזרמה, חלוקת הזרמה - שיאון
 פיקוח ושליטה – טבלאות ניהול, ספר העדר ושיאון
 מזריעים – ביצוע המלצות הוועדה, שיאון
 הריונות והמלטות – משקים
 איסוף עגלים – שיאון
 אתרי גידול ופרייה – שיאון
 גורמים ווטרינרים – שו"ט והחקלאית

רבים וטובים עוסקים, אולם רק ביחד נוכל להזיז את העגלה הכבדה הזו במטרה להגיע לטיפוח גנטי משופר.

שתהיה לכולנו שבת שלום,
בברכה,
יואל
 16/06/19 אפליקצית הזמנת מזריע וקבלת עדכונים שוטפים
מצרף קישור עדכני להורדת האפליקציה להזמנת מזריע למכשירים הניידים. האפליקציה זמינה גם למכשירי אייפון וגם למשתמשי אנדרואיד. שימו לב כי בדף הפתיחה לאפליקציה עצמה אנו מפרסמים גם עדכונים מקצועיים ותפעוליים עדכניים.
https://sites.google.com/site/sionapplication/download
אמיר
 11/06/19 שינויים בהמלצת שיאון, לאחר יציאת גריטה
 10/06/19 סקירה שבועית 9.6.19
לכולם שלום,
בפרוס חג השבועות, ואיתו פריסה רחבה של מוצרי החלב לציבור הגדול, אני מאחל לכולם – חג שבועות שמח

בעת האחרונה, אירועי מחלות מתפרצים בעדר הישראלי – הפעם הברוצלה וקטרת העור.
נוהלי עבודה מוסכמים על כולם ושיתוף פעולה בין הרפתות לחברות המגיעות לאזור/רפת הנגוע/ה, מביאות את כולנו לשפה אחידה והתמודדות משותפת אל מול מחלות אלו.
המחלות, גורמות נזק כלכלי רב וחלקן אף עובר בין הבהמה לאדם.
הקפדה על נהלים, חשובה. האחריות לפרסום הנהלים ולביצוע שלהם הם של הגורמים המקצועיים בשירותים הווטרינרים, החקלאית ושיאון, וזאת לאחר דיונים ושיקולים המשלבים את האחריות על העובדים והרפתות.
במידה ונקבל דיווחים מהעובדים על התפרצות מחלה זו או אחרת, נוכל להיערך ולהתייעץ עם הגורמים המקצועיים המוסמכים לכך.

דיווחים על גריטה – 7850 ומצב הזרמה שלו


לכל המעוניינים – מגילת רות ופרשת נשא. זמן מתן תורה ועשרת הדברות – קצת דברים אחרים מברוצלה וקטרת העור

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 02/06/19 סקירה שבועית 31.5.19
לכולם שלום,
כהרגלנו, מידיי חודש בחודשו אנו עוברים על העתודות ומשדכים להן פרים.
הפעם עתודות (מ-825 חמ"מ ומעלה) שהמליטו בחודש מרץ 2019.
בסקירה גם הרחבה על שני פרים מחו"ל המיועדים להזרעת עתודות אולם יהיו פתוחים לרפתנים נוספים, במידה ויזמינו. זרמה זו תגיע להזרעות סתיו-חורף 2019.
בנוסף, טעות רישומית לפר השרולה ולמי. במסגרת זו, דיווח על כלל ההזרעות של פרי השרולה, בחודשים האחרונים
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ