ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 22/01/17 סקירה מקצועית שבועית 201.1.2017
תכנית גנטית לרפת, היא חשובה. חלק מתפעול התכנית היא על ידיי שימוש בפרים המשביחים את העדר גנטית.
איך להפעילם? באיזה פרים לבחור? מה השכיחות של הפעלתם בעדר? שאלות חשובות, שבסקירה אנסה להתמודד איתן. הפעם, ב"במשקפיים זרות", של Chrissy Meyer ושהתפרסם באתר הבית של חברת ההזרעה האמריקאית – Altagenetics.

"תנו לי פר עם 1,000 פאונד חלב (454 ק"ג חלב) וחיובי באחוזי התעברות"
אם אתם מזדהים עם המשפט הזה, כשאתם בוחרים פרים, אז אתם נמצאים בין יצרני החלב אשר מפסידים קילוגרמים רבים של חלב והתעברויות.....

כדי ומעניין לקרוא (הפעם קצר....)
כהרגלנו, שמח לתגובות שלכם,
שבת שלום,
יואל
 15/01/17 סקירה מקצועית 12.1.17
לכולם שלום,
הסקירה מציגה את כל הפעילות המקצועית לשנת 2016 במספר היבטים:
עגלים
פרייה ומעבדה
ג'נומיק
הזרעות ופוריות
איכות הזרע
יצוא
היא מלווה בטבלאות ואיורים המשקפים את היקף הפעילות ותוצאותיה.
ניתן לומר ששנת 2016 הייתה שנת פעילות ענפה בהיבט המקצועי.
 05/01/17 מחירון הזרעות לשנת 2017
בתכנית העבודה לשנת 2017 שאושרה ע"י הדירקטוריון, הוצגה רמת התייעלות בהוצאות החברה ושמירה על רמת ההכנסות דומה ל – 2016 המאפשרות לנו לשמור על רמת המחירים, של 2016 ואף להוזיל את החיוב בגין פסולות ב – 5 ₪.
מצורף קובץ מחירון 2017
 25/12/16 פרים צעירים דצמבר 2016
מצורפת הרשימה
 25/12/16 סקירה שבועית 23.12.16
לוח הפרים יצא לדרכו ואיתו גם הסברים ודגשים שנתתי בפגישה המקצועית שנערכה ביום שלישי.
מצורפת הסקירה ובה פרוט נרחב על כל הנושאים שלוח הפרים מציג.
הפרשנות לשימוש הפרים בכל רפת היא לעיתים שונה, מכאן חשיבותה של הסקירה הנותנת מכנה מקצועי להבנה טובה יותר של הלוח ומבחן הפרים.
את ההדים לפרים בלוח אנו מקבלים בדרך כלל בשבועיים-שלושה הראשונים של עבודת הלוח.
התקלה של ההדפסה (גודל אות קטן), תוקנה ויש בשיאון לוחות חדשים שיחולקו למזריעים ולרפתנים בשבוע הקרוב.
מצורף גם קובץ נוסף:
פרים מגזע אחר, שוויצרי חום - לוח תכונות של מספר פריי שוויצרי חום והמחיר שלהם. יש בקשה של רפתנים לדעת יותר על הגזע הזה ומכאן הפרסום של הנתונים לזרמות הקיימות בשיאון.

פרים שזרמתם ממוינת:
מפורסמים בלוח הפרים בטבלה נפרדת. הזרמה כבר בארץ והמחיר הוא אחיד לכולם = 160 ₪ למנת הזרעה. בסקירה הסבר על שיטת התשלום.
רפתנים הרוצים מנות זרע ממוין, נא להעביר בכתב למייל של קרן ( keren@sion-israel.com) את שם הפר ומספר המנות. רפתנים שביצעו כבר את ההזמנה והיא אושרה על ידיי קרן, לא צריכים להעביר פעם נוספת.

בעת האחרונה ליווינו שתי משפחות בצערם: משפחת ניר ומשפחת שוורץ שאיבדו את יקיריהם בטרם עת. אסונות כואבים לכולנו ובמיוחד למשפחות. "משפחת הרפתנים" אתכם. שלא תדעו עוד צער.

מאחל לכולם שבת שלום וחג שמח בחנוכה
בברכה,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ