ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2016
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 17/07/16 סקירה שבועית 15.7.16
לכולם שלום,
הסקירה היא סיכום של שני כנסים מקצועיים שהיו בצרפת:
1. Association for Applied Animal Andrology (4A)
2. International Congress on Animal Reproduction (ICAR)
הכנסים הדנים בעיקרם בנושאי הזרע והפוריות.
הנושאים בכנסים אלו מפוזרים בין חיות המשק הגדולות: פרות, סוסים, חזירים, כבשים ועיזים וכולם בהיבטים השונים של הרבייה.התמקדתי יותר בפרים והפרות והסיכום מביא את המעט מהחומר הרב שהוצג שם.
בסקירה התמקדתי במספר נושאים: טכנולוגיות חדשניות במעבדה, עקת החום, חיזוי פוריות דרך ממצאי מעבדת הזרע, פגיעה במדדי הפוריות לאורך ההריון, מעבר חומר גנטי בין מדינות ושינויים במעבדות הזרע המתרחשים לאור מחקרים חדשים.
 26/06/16 סקירה מקצועית שבועית 24.6.16
שינויים בנתוני פרי הג'נומיק המופיעים בלוח הפרים האחרון מאלצים אותנו להגיב.
גם עונת הקיץ הנמצאת בפתח משפיע על השימוש בפרים.

ביום רביעי הקרוב תשתנה המלצת שיאון והרפתות בשטח יעודכנו על ידיי סנכרון הנתונים החדש.
כל אלה ועוד, בסקירה המצורפת.
 23/06/16 עגלים צעירים יוני 2016
מצורפת רשימת עגלים צעירים לחודש יוני 2016
 19/06/16 סקירה שבועית 17.7.16
הסקירה עוסקת בפוריות לפי השלוחות השונות: עגלות, מבכירות ובגרות.
התקופה הנבחנת היא תקופת החורף.
תוצאות יפות עם הבדלים גדולים בין ביצועי המשקים השיתופיים.
 05/06/16 סקירה מקצועית שבועית 3.6.16
בסקירה השבוע:
האם התכנון והביצוע בשימוש זרמת הפרים בלוח, דומים?
מה מידת השימוש בפרי הג'נומיק הנמצאים בלוח וכאלו שאינם נמצאים בלוח?
האם מדיניות השימוש בפרים צעירים תשתנה?
לשאלות אלו וכלל התהליך שמערכת הטיפוח עוברת בשימוש בפרים צעירים-ג'נומיק, הסברים מפורטים בתוספת איורים וטבלאות
בנוסף, לכל הדורש, טבלה של זרמת פרים הנמצאת בשיאון, המורישה את הגן האדום ליצירת פרות אדום לבן,

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ