ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 20/11/22 סקירה שבועית 18112022_לוחות זמנים לפרסום מבחן פרים חדש, התקדמות במיון הזרע לנקבות, בלתי חוזרות
לכולם שלום,
מבחן הפרים הסתיים ואנו בלוחות הזמנים לפרסום שלו.
הפעם הפרסום יצטלב עם כנס מדעי הבקר בירושלים ולכן תחילת הלוח וההזרעות שלו יתאחר ביממה.
אנו נתחיל להזריע בו ביום חמישי ה-15 לדצמבר.
לוחות זמנים וההכנות המפורטות, בסקירה

אנו מתקדמים "לישורת האחרונה" של המעבדה למיון תאי הזרע לנקבות. השבוע ביקרה אותנו Shelley Nevins מחברת האם ABS לבחינת ההתקדמות שלנו בהכנת המעבדה לקליטת המכונה.

מדדי הפוריות של הפרים בלוח האחרון יכולים להתפרסם רק כמדדי "בלתי חוזרות". רק בחודש הבא, יהיו לנו שיעורי התעברות של חודש שלם.
שיקוף התוצאות הוא חלק ממדיניות שיאון ואנו מתמידים בה.

עונת הזריעה בכל מקום – האדמה הנקייה מקבלת את חריצי הזריעה והופכת לירוקה בגשמים הבאים עלינו לטובה
שבוע טוב לכולם,
בברכה, יואל

 06/11/22 סקירה שבועית 04112022_פוריות עד אוגוסט, יצוא זרמה, מיון זרמה לנקבות, הכנס השנתי
שלום לכולם,
רוחות הסתיו לצידנו, ותקופת המעבר בעיצומה.
מדדי הפוריות עד אוגוסט מתפרסמים לפי השלוחות השונות למשק השיתופי.
רשמים מהיצוא שלנו במזרח הרחוק – לאחר כ-3 שנים של מגע רופף עם הלקוחות בשל מגבלות הקורונה, חידשנו את הקשר.
השוק מתפתח לממדים גדולים מאוד והוא גם מעוניין בגנטיקה הישראלית.
תאריך היעד – ינואר 2023: יצור מקומי של זרמה ממוינת ישראלית. היכן אנו עומדים בתכנית ומה משקיעה שיאון כדי לעמוד ביעד זה.
כל זאת ועוד, בסקירה רחבה המסתיימת בפרסום של הכנס השנתי למדעי הבקר והצאן שיתקיים בימים 12-14 לדצמבר, במלון רמדה בירושלים.
פרטים על הכנס בסקירה ועובדים הרוצים להשתתף, נא לעדכן את הסדרנים ואת קרן.

בברכת שבת שלום וברכה לממשלה הנכנסת – שכולנו נצליח
שבוע טוב,
יואל
 11/10/22 סקירה שבועית 09102022_סיכום ועדת מעניינים מומלצים, פוריות עד יולי 2022
שלום לכולם,
רגע לפני הכניסה לסוכה יוצאת סקירה שבועית מעודדת.
 בכיוון הגנטי אנו נמצאים במקום חיובי וטוב
 בשיעורי ההתעברות אנו משתפרים

כלל הנתונים בשני מישורים אלו, בסקירה

אני מאחל לכולם חתימה טובה
והמון שימחה ו"נחס" עם המשפחה והחברים בסוכה

בברכה,
יואל
 22/09/22 סאבי יוצא ממערך השידוכים
לרפתנים שלום,

סאבי (9548) - מפיק זרמה פעמיים בשבוע, אולם במרבית המקרים, איכותה לאחר ההקפאה, מתחת למפלס המותר. לאחר ניסיונות רבים, עם אותה התוצאה, הוחלט להוציאו ממערך השידוכים של "המלצת שיאון". בקרוב נפרסם עגל שיחליף אותו.

בברכת שנה טובה לכולם,
שיאון
 11/09/22 סקירה שבועית 09092022_ביקורת חיצונית למעבדה ופרייה וזרמה ממוינת
בוקר טוב,
ביום שישי נשלחה הסקירה השבועית.
קיבלתי תגובות רבות שציינו שתאריכי תחילת הייצור של הזרמה הממוינת אינם נכונים. תודה לכולם, פשוט נפלה "טעות סופר".
הכוונה היא ל:
"......בחודש ינואר 2023 מתחילים לייצר את מנות הזרע הראשונות.
התהליך יתעצם ויגבר בחודשים הראשונים של שנת 2023......"

ובתוך הסקירה: "..... שיאון וחברת ABS מתקדמים לפי לוחות זמנים מוקפדים לקראת השקת המוצר בתחילת שנת ........2023"

שיהיה שבוע טוב לכולם,
בברכה,
יואל

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ