ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 22/05/22 סקירה שבועית 20052022_פוריות זרמה
לכולם שלום,

בזמן האחרון, התפוח החם והלוהט, הוא מקור הזרמה. ההצעה לפתרון לכל דורש לפוריות גבוהה יותר, היא שימוש בזרמת חו"ל.
מה ההשפעה?
כמה באמת משפיעה הזרמה?
מה אנחנו עושים בנידון ומה עם הגנטיקה???
היכן עומד ספקטור וזרמתו?

על כך ועוד, בסקירה

בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 02/05/22 הזמנה לאסיפת שיאון
 02/05/22 דרוש עובד למעבדה
 01/05/22 סקירה שבועית 29042022- הפר סוג'י 9157
שלום לכולם,

סוג'י 9157
הפר נמצא בפרייה ומפיק זרע. הוא נמצא עם נתונים גנטים טובים והדרישה לזרמתו גבוהה וכבר מספר חודשים הוא נמצא בהפקה מוגברת.
בעת האחרונה, הזרע שלו אינו עובר את ההקפאה בצורה שאפשר לשווקו לשטח. דברים כאלו קורים מעת לעת. וצוותי הפרייה והמעבדה המליצו על השהייה ומנוחה זמנית של הפר.
בעקבות כך, להלן ההחלטה בשימוש שלו:
1. זרמות שנותרו במיכלי המזריעים – להגביל את הזרעתו להזרעה ראשונה בלבד
2. הוצאה זמנית שלו ממערכת השידוכים – מומלץ להתייעץ עם המזריע אם נשאר לו עדיין זרמה במיכל, ורק לאחר סיומה, להוציאו מהשידוך.
3. בתחילת יוני, נעביר בדיקות מחודשות לזרע – במידה ויעמוד בתנאי ההקפאה, נמשיך לשווקו לשטח
אנו מצטערים שאירוע זה עובר על סוג'י, אולם נאחל לו ולכולנו המשך שימוש בו לאחר השהייה זמנית של כחודש.

מחלת הפה והטלפיים – פו"ט: ממשיכה להתפרץ ברפתות שונות באזורים שונים.
השבוע דווחו מקרים חדשים ברפתות שער העמקים, יזרעאל, דרור עומסי בפדויים.
כל הרפתות הללו עוברות לסוף המסלול של המזריע ובכך משתנים הזמנים לרפתות אחרות. מזריעי האזור מתאמים זאת עם כלל רפתני האזור ונמצאים בתקשורת עם הנהלת שיאון האוכפת את הנחיות השירותים הווטרינרים, לעיתים בתנאים לא פשוטים..
רפתות אחרות חוזרות לשיגרה: משקי נהלל, כפר יהושע ושדה אילן.
אנו מבקשים סבלנות וסובלנות בזמנים לא פשוטים אלו וביחד נעבור את כלל האירועים הללו.

בברכה ובת שלום,
יואל 01/05/22 סקירה שבועית 29042022- הפר סוג'י 9157
שלום לכולם,

סוג'י 9157
הפר נמצא בפרייה ומפיק זרע. הוא נמצא עם נתונים גנטים טובים והדרישה לזרמתו גבוהה וכבר מספר חודשים הוא נמצא בהפקה מוגברת.
בעת האחרונה, הזרע שלו אינו עובר את ההקפאה בצורה שאפשר לשווקו לשטח. דברים כאלו קורים מעת לעת. וצוותי הפרייה והמעבדה המליצו על השהייה ומנוחה זמנית של הפר.
, בעקבות כך, להלן ההחלטה בשימוש שלו:
1. זרמות שנותרו במיכלי המזריעים – להגביל את הזרעתו להזרעה ראשונה בלבד
2. הוצאה זמנית שלו ממערכת השידוכים – מומלץ להתייעץ עם המזריע אם נשאר לו עדיין זרמה במיכל, ורק לאחר סיומה, להוציאו מהשידוך.
3. בתחילת יוני, נעביר בדיקות מחודשות לזרע – במידה ויעמוד בתנאי ההקפאה, נמשיך לשווקו לשטח
אנו מצטערים שאירוע זה עובר על סוג'י, אולם נאחל לו ולכולנו המשך שימוש בו לאחר השהייה זמנית של כחודש.

מחלת הפה והטלפיים – פו"ט: ממשיכה להתפרץ ברפתות שונות באזורים שונים.
השבוע דווחו מקרים חדשים ברפתות שער העמקים, יזרעאל, דרור עומסי בפדויים.
כל הרפתות הללו עוברות לסוף המסלול של המזריע ובכך משתנים הזמנים לרפתות אחרות. מזריעי האזור מתאמים זאת עם כלל רפתני האזור ונמצאים בתקשורת עם הנהלת שיאון האוכפת את הנחיות השירותים הווטרינרים, לעיתים בתנאים לא פשוטים..
רפתות אחרות חוזרות לשיגרה: משקי נהלל, כפר יהושע ושדה אילן.
אנו מבקשים סבלנות וסובלנות בזמנים לא פשוטים אלו וביחד נעבור את כלל האירועים הללו.

בברכה ובת שלום,
יואללוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה ממויינת
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ