ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 15/08/18 לוח פרים אוגוסט 2018
 15/08/18 המלצות לשידוכים - לוח אוגוסט 2018
 15/08/18 סקירת לוח פרים - אוגוסט 2018
 12/08/18 סקירה שבועית 10.8.2018
בסקירה חומר ראשוני על תוצאות ארציות לשיעורי ההתעברות של הזרמה הממוינת. פרים אלו הזריעו בעיקר בין החודשים פברואר עד יוני.
 07/08/18 הערכות לקראת לוח פרים אוגוסט 2018
ביום רביעי ה-15 לאוגוסט יתפרסם לוח הפרים החדש ועימו הסקירה והמלצות לשידוכים הנילווים אליו. באותו היום יש לקלוט את קבצי הגנטיקה החדשים.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ