ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2016
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 28/08/16 סקירה שבועית 19.8.16
מדדי פוריות בחורף האחרון - מדדים רבים מרכיבים את תמונת הפוריות הנמדדת בכל משק ומשק. בישראל, להבדיל ממדינות אחרות בעולם, אפשר ללמוד ולנתח את הנתונים בשל שקיפותם במערכת. מדדי המשקים הנאספים לתמונה כוללת, נותנים עוצמה לניתוח מקצועי ונכון יותר מול מספר הזרעות מועטות במשק זה או אחר.
הפעם סקירה המתמקדת בנתונים של שבעה אזורים שונים בארץ: העמקים והגולן, גליל מערבי, מפעלי העמק, גרנות, משקי הדרום, משקי חבל מעון (יח"מ), ערבה. נתוני המדדים נלקחו מהחורף האחרון – נובמבר 2015 עד אפריל 2016 - ממשקים שיתופיים באזורים השונים, המוצגים בסקירה, מהצפון לדרום.
הסקירה "קצת" ארוכה וזאת בשל חשיבות וריבוי הנתונים. ממליץ לקרוא אותה מודפסת או במסך גדול ולא בטלפון הנייד.
לוח הפרים החדש: החל את הזרעותיו במשקים. הפר סנטוס – בטבלת הפרים הפוריים תוקן ביום הראשון להזרעותיו במערכת כך שהזרעותיו יוכלו להיקלט במערכת נועה. תודה לרפתני גזית שצלצלו ולאתי ועדנה שתקנו בצורה מהירה
 17/08/16 לוח פרים אוגוסט 2016
בלוח הפרים החדש, 23 פרים: 12 פרים נבחנים ו-11 פרים ג'נומים.

מגוון רחב של פרים המומלצים להזרעת עגלות
מגוון רחב של פרים לתכונות המבוקשות באינדקס הישראלי להתקדמות גנטית:
פרים יצרניים
פרים ריכוזיים – רכיביי החלב
פרים עם תאים סומתים נמוכים
פרים עם תכונות משנה טובות – פוריות בנות, התמדה, הישרדות ואופן המלטת בנות הפר. פר אחרון ברשימה (סימי – 7614) עם תכונות המשנה הגבוהות ביותר, אחרי ג'ייג'יי
פרים עם תכונות עטין ורגליים טובות מאוד

המלצתנו להשתמש בכלל הפרים המופיעים בלוח ובכך לתרום להתקדמות גנטית חיובית לצד קווי דם שונים החיוניים ברפת.
בסקירה הסברים חשובים על השימוש בפרי הג'נומיק וביצועים ראשונים שלהם בתנאי ישראל, כולל השוואה שלהם לעומת ביצועי פרים שזרמתם מיובאת.

מאחל לכולם התקדמות גנטית ופורייה
בברכה,
יואל זרון
 07/08/16 סקירה מקצועית 5.8.16
בעידן הג'נומיק, עוקבים אחר איכות גנטית של העגלים, מגיל צעיר מאוד. בפריות שונות בעולם, תזונאים בשיתוף עם חוקרים מהאקדמיה מנסים למצוא את ההזנה המתאימה לגידול עגלים צעירים, כך שהבגרות המינית תוקדם ויוכלו להפיק מהם זרע איכותי, מוקדם יותר.
הפעם, סיכום ועדת הזנה של שיאון שדנה בנושא זה
 04/08/16 הערכות לקראת לוח הפרים החדש אוגוסט 2016
לידיעה,
אנו נערכים לתחילת הזרעות בלוח הפרים החדש + סקירה וגנטיקה חדשה ביום רביעי ה-17 לאוגוסט.

 04/08/16 סקירה מקצועית 29.7.16
מבחן הפרים הסתיים ואנו בזמן בחירת הפרים ללוח הפרים הבא. ביום ראשון ה-31 ליולי, תתקיים ישיבה בנושא לוח הפרים מתוך שאיפה לפרסמו באמצע אוגוסט.
תאריך מדויק לפרסום והורדת הקבצים הגנטים החדשים ברפתות, יפורסם במשך השבוע הבא, באתר שיאון ובאתר ההתאחדות, לכולם.

ועדת טיפוח-ספר העדר התכנסה בשבוע שעבר ודנה במהלכים המתגבשים לניהול מערכת הטיפוח בעידן הג'נומיק. ציטוט מדבריי המציגים בוועדה (ענת, אפרים ואנוכי), נמצאים בסקירה. בסיום, גם פרסום ההחלטות האופרטיביות ורשימת העגלים שאושרו/נפסלו בוועדה.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ